คำถามที่  99

เรียน  คุณหมอกิตติ

ดิฉันเป็นคนไข้ของคุณหมอ เป็น SLE มาเกือบ 2 ปี  ทานยาPrednisolne ต่อเนื่อง
มาประมาณ 11 เดือนแล้วยังหยุดยาไม่ได้  อาการโดยรวมไม่รุนแรง  แต่ระยะหลัง
ประมาณ 1 เดือนมานี้ ดิฉันมีปัญหาเรื่องเสียงแหบทั้งๆที่ไม่มีอาการเจ็บคอหรือ
เป็นหวัดไปหาหมอแล้วไม่มีอะไรผิดปกติในลำคอ  แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นประกอบ
กับช่วงประมาณ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีเลือดออกในลำคอโดยเฉพาะกลางคืน
ตื่นนอนเข้าห้องคายเสมหะออกมามีเลือดสดๆปนออกมาทั้งๆที่ไม่มีอาการเจ็บคอ
นอกจากนี้ยังมีรอยเขียวจ้ำๆหลายที่  อยากเรียนถามคุณหมอ 2 คำถาม

1.เรื่องของเสียงแหบ มีเลือดออกในคอดิฉันควรทำอย่างไร ไปพบคุณหมอกิตติก่อน
หรือไปหาหมอเฉพาะทางเลย
2.อาการเป็นจ้ำตามตัวเกี่ยวกับโรคหรือไม่ควรทำอย่างไร

ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ

1. ควรลองไปตรวจกับแพทย์ทาง หู คอ จมูก  ดูว่าอาการเสียงแหบเกิดจากอะไรแน่
อาจจะเกี่ยวกับอาการบวมหรือเป็นตุ่มที่บริเวณหลอดเสียง และเลือดออกในคอ
เกิดจากอะไร  จากมีเลือดออกมาง่ายหรือมีอะไรในหลอดลมแน่

2. อาการเป็นจ้ำตามตัวอาจเกิดจากตัวโรคได้  ควรรีบมารับการตรวจอย่างละเอียด

น.พ.กิตติ