คำถามที่  97

สวัสดีคะอาจารย์กิตติ

หนูเป็นโรคเอสแอลอีตอนนี้โรคสงบแล้วประมาณปีกว่า ๆ คือหนูมีปํญหาว่าจะถามอาจารย์
เรื่องใส่คอนเทคเลนหนูเป็นคนสายตาสั้นแต่ตอนนี้ใส่คอนแทคเลนต์จะมีผลกระทบต่อ
โรคเอสแอลอีใหมหรือว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร


ขอบคุณคะ

ตอบ

การใส่ contact lens ไม่มีผลต่อโรค เอส แอล อี  แต่ควรระวังเรื่องความสะอาด 
พยายามอย่าให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบบ่อย ๆ จากการใช้  contact lens


น.พ.กิตติ