คำถามที่  96

เรียน คุณหมอที่เคารพ

     ไม่ทราบว่าคุณแม่ เป็นโรค SLE หรือเปล่ารบกวนคุณหมอช่วยไขข้อข้องใจด้วยค่ะ
ภายหลังจากคุณแม่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท ประมาณ
2  เดือนที่แล้ว พบว่าภายหลังระยะพักฟื้นตัวคุณแม่ เริ่มที่อาการตัวซีด ปวดตามข้อ
ตามตัว และเหนื่อยเพลียง่ายมากจนไม่สามารถลุกขึ้นนั่ง บนเตียงได้พอนำคุณแม่เข้า
โรงพยาบาลอีกครั้ง คุณหมอตรวจโลหิต และแจ้งว่าคุณแม่เป็นโลหิตจาง เนื่องจากเกิด
การอักเสบของระบบข้อกระดูก  ระดับเกร็ดเลือดต่ำ ถึง 8 เลยทำการให้เลือด 2 ถุง และ
ให้ยาเพ็นนิซิลลิน ควบคุม 1 เม็ด อาการคุณแม่เพียงแค่ทรงตัว แต่ไม่ดีขึ้นหลังจากนั้น
คุณหมออีกท่าน มาทำการเพิ่มยาเพ็นนิซิลลิน จาก 1 เป็น 8 เม็ด พบว่าอาการคุณแม่
ดีขึ้นมาก1 สัปดาห์ต่อมา คุณหมอ ลดยา จาก 8 เป็น 5 และ จาก 5 เป็น 3 เม็ดในสัปดาห์นี้
ไม่ทราบว่า

1. คุณแม่เข้าข่ายเป็นโรค SLEหรือเปล่าค่ะ
2. การให้ยา Steriod ระดับนี้ ถือว่ามากเกินไปหรือเปล่า
3. อาการข้างเคียงเรื่องไตจะมีผลกระทบไหม และถ้าให้คุณแม่ดื่มน้ำมากๆจะช่วยได้ไหม
4. คุณหมอรักษาถูกทางหรือเปล่า
5.อาการข้างเคียงใดบ้างที่ควร ระมัดระวังค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอ มาล่วงหน้าค่ะ

ตอบ

1.  มีโอกาสเป็นโรคแพ้ภูมิสูง  จะเป็นโรค เอส แอล อี หรือไม่ คงต้องตรวจเลือด
เพิ่มเติมว่ามีภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือไม่
2. การใช้ยา steriod  ต้องเลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับความรุนแรงของภาวะ
ที่เป็นข้อบ่งชี้ในการใช้ยานั้น ๆ   แต่เมื่ออาการดีขึ้นก็ลดขนาดลง
3. คงต้องดูในรายละเอียดว่าปัญหาที่ไตเป็นอย่างไรและรุนแรงแค่ไหน

 

น.พ.กิตติ