คำถามที่  93

อยากจะทราบกลไกการเกิดภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเองของโรคSLE
ช่วยอธิบายหน่อยนะ

ตอบ

โรค เอส แอล อี (Systemic Lupus Erythematosus - SLE) หรือโรคลูปุส เป็นโรคที่เกิด
จากภูมิต้านทานในร่างกายของเราชนิดหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ภูมิต้านทานชนิดนี้เป็น
โปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แอนติบอดี้ (ANTIBODIES) ซึ่งปกติจะมีหน้าที่จับ
และทำลายสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคจากภายนอกร่างกาย  แต่โปรตีนชนิดนี้ ในผู้ป่วย
โรคลูปุสจะจับ และทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยโรคลูปุสเอง ขึ้นกับว่า
จะจับอวัยวะใด เช่น ถ้าจับที่ผิวหนังก็จะทำให้เกิดผื่น  ถ้าจับกับไต ก็จะทำให้เกิดการอักเสบ
ของไต จับกับเยื่อหุ้มข้อ ก็จะเกิด ข้ออักเสบขึ้น  จัดเป็นโรคที่เรื้อรังชนิดหนึ่ง

 

น.พ.กิตติ