คำถามที่  91

คุณหมอคะผู้ป่วย sle ที่ x-raysปอดแล้วพบรอยซึ่งสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค  แต่เมื่อตรวจ
เสมหะ 3 ครั้งแล้วไม่พบเชื้อ จะเป็นวัณโรคหรือไม่  แล้วเป็นอันตรายกับผู้ป่วยไหม
ถ้าเป็นวัณโรคการรักษาจะต้องทำอย่างไรคนที่ใกล้ชิดผู้ป่วยจะมีโอกาสติดเชื้อหรือไม่
มีวิธีการป้องกันอย่างไรคะรบกวนคุณหมอช่วยตอบทาง e-mail ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ

- ต้องดูภาพ x-ray  ว่าเหมือนวัณโรคแค่ไหน
- โอกาสตรวจเสมหะพบเชื้อมีไม่มาก
- ถ้า x-ray เหมือนวัณโรคและไม่ใช่รอยเก่าก็คงต้องรักษา
- จะมีอันตรายถ้าไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม เพราะวัณโรคอาจแพร่กระจายไปลุกลาม
สู่อวัยวะอื่น และทำให้โรค เอส แอล อี กำเริบรุนแรงได้ด้วย
- การรักษาวัณโรคต้องใช้ยาขนาดพอเพียง  เป็นระยะเวลานานพอ เพื่อกำจัดเชื้อให้ออก
ไปให้มากที่สุด
- คนใกล้ชิดผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อได้   ในระยะแรกถ้าเริ่มรักษาไปแล้วเกิน 2 สัปดาห์ 
โอกาสติดต่อก็น้อยลง

น.พ. กิตติ