คำถามที่  90

ทำไมเมื่อป่วยเป็นโรคSLEแล้วจึงมีอาการปวดท้ายทอยบ่อยๆ อาเจียนและสุดท้ายก็ตาบอด
ขอความกรุณาช่วยตอบกลับมาที่เมลนี้นะคะ

ขอความกรุณาด้วยคะ


ตอบ


ฟังดูเหมือนมีภาวะความดันของน้ำในสมองและไขสันหลังสูงขึ้น  ทำให้ปวดท้ายทอย
และอาเจียนและตาบอด   หรืออาจจเกิดจากภาวะเส้นเลือดอักเสบของเส้นเลือดในสมอง
รวมไปถึงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทตา ทำให้ตาบอดได้  คงต้องปรึกษาแพทย์ที่
รักษาโรค เอส แอล อี อยู่ คงให้รายละเอียดได้มากขึ้น

น.พ. กิตติ