คำถามที่  89

เรียน ผศ.นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ

ต้องขออภัยคุณหมอที่แทรก คำถามเกาท์ในเว็บบรอด SLE  ผมได้อ่านบทความเรื่อง
โรคเกาท์ของคุณหมอมาบ้างแล้ว และผมเองก็มีปัญหาจากการกำเริบของเกาท์อยู่
เป็นระยะ ๆ เคยไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแต่ก็ได้แต่รับยา ลดการอักเสบและ
แก้ปวดในข้อมารับประทาน  ( Synflex ลดการอักเสบ ), Colchicine (บรรเทาอาการปวด) )
พอหายก็เลิกทานยา แต่อาการปวดก็ไม่ได้หายไป 100 % นะครับยังคงมีอาการ ปวดและ
เจ็บนิด ๆ หน่อย ๆ เมื่องอนิ้วเท้าหรือ บิดไปมา

เรียนถามคุณหมอดังนี้

1. ระยะหลัง ๆ ผมไม่ได้ไปโรงพยาบาลซื้อยามาทานเอง จะมีผลเสียอะไรไหม ครับ ?
2. อาการกรดยูริคเข้าที่ไตสามารถสังเกตุอาการจากภายนอกได้ไหม ครับ ?
3. ยาลดกรดยูริคสามารถซื้อมารับปะทานเองได้ไหม ?

ขอแสดงความนับถือ


ตอบ

 
 1.  ควรไปโรงพยาบาลเพื่อติดตามการรักษา  เรพาะโรคเก๊าท์ก็คล้ายกับโรคเบาหวาน
หรือโรคความดันโลหิตสูง  คือควรได้รับการปรับยาลดกรดยูริค  เพื่อควบคุมระดับกรดยูริค
ให้ต่ำกว่า 6-7 เอาไว้ตลอดจะไม่มีอาการข้ออักเสบจากโรคเก๊าท์ผลเสียคือทานยาเองนาน ๆ
โดยไม่ได้ตรวจไตหรือตับอาจทำให้ตับหรือไตเสื่อมหรือวายได้

2. การมีกรดยูริคสะสมที่ไดต ไม่มีอาการภายนอก จนกระทั่งกลายเป็นนิ่วของกรดยูริคที่ไต
ก็จะมีอาการของนิ่วในไตคือปวดท้อง  ปวดหลัง  มีการติเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือปัสสาวะ
เป็นเลือดได

3. ยาลดกรดยูริคเป็นยาอันตรายควรมีแพทย์ดูแลการใช้อย่างใกล้ชิด  โดยเพาะในระยะแรก
เพราะยานี้ทำให้เกิดอาการแพ้ยาที่รุนแรงมากได้ในบางคน  บางรายถึงกับเสียชีวิตจาก
แพ้ยาลดกรดยูริคได้

น.พ. กิตติ