คำถามที่  88

เรียนคุณหมอกิตติครับ

ภรรยาผมเป็น SLE มา 9 ปีแล้วครับ อาการที่เคยเป็นออกทางผิวหนังและข้อเท่านั้น
และทานยา Hydroxychloroquine (Plaquenil) วันละเม็ด (ลดลงมาจากวันละ 2 เม็ด
เมื่อปีที่แล้ว) เนื่องจากอาการสงบมานานหลายปีเราจึงตัดสินใจมีลูกเมื่อต้นปีนี้ 
ตอนนี้ท้องได้ 39 สัปดาห์แล้วครับ ส่วนใหญ่ราบรื่นดีครับ ยกเว้นแต่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ภรรยาผมกลับมีอาการเจ็บตามข้อนิ้วมือ

คำถามผมคือ

     สิ่งที่ควรระวังในช่วงสัปดาห์ท้ายๆของการตั้งครรภ์ คืออะไรบ้างครับ  เช่น ได้ยินว่าต้องคอย
นับการดิ้นอย่างใกล้ชิดว่าปกติหรือไม่   เพราะเด็กในท้องอาจหยุดหายใจไปดื้อๆ  พบบ่อยใน
ผู้ป่วย SLE   จึงทำให้คุณแม่ SLE มักไม่อุ้มท้องนานเกิน40 สัปตาห์ จริงมั้ยครับ

ขอบพระคุณคุณหมอมากครับ


ตอบ

 
     การดูแลตอนท้าย ๆ ของการตั้งครรภ์ ต้องคอยระวังตัวเต็มที่  แต่คงไม่ถึงกับคอยนับ
การดิ้นทุกครั้ง  แต่อาจสังเกตุว่าดิ้นน้อยลงหรือไม่   ซึ่งแม่ส่วนมากจะคอยสังเกตอยู่แล้ว
ถ้าผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์  การมีปัญหาในแม่ที่เป็น เอส แอล อี ก็พบได้บ้าง 
แต่ไม่ได้ป่วยมากขึ้นมาก  ไม่ควรกังวลให้มาก  ในท้องปกติก็มักจะไม่ให้อุ้มท้องนาน
เกิน 40 สัปดาห์อยู่แล้ว


น.พ. กิตติ