คำถามที่  86

เรียนคุณหมอกิติ

ดิฉัน อายุ 29 ปีค่ะเข้าพบคุณหมอครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน ตุลาคม อาการอักเสบลดลง เหลือ 13
โปรตีนไข่ขาวก็ไม่รั่วแล้ว คุณหมอจึงนัดห่างออกเป็น 2 เดือน ยาก็มี 2 ตัว เพรดนิโซโลน
เช้า 3 และอีกตัวตอนเย็น 1เม็ด ตอนนี้ดิฉันมี 2 เรื่องจะปรึกษาค่ะ

1. มีอาการปวดหัวเข่า 2 ข้าง และขาไม่ค่อยมีแรงและเหมือนเวลานวดหรือใช้นิ้วกดลงไป
จะบุบตามรอยนิ้ว(ก่อนเริ่มรักษาเคยเจ็บแค่ข้างขวาข้างเดียวหลังทานยา1-2 วันแรกก็หายไปแล้ว)
อาการนี้เกี่ยวกับงานที่ทำต้องนั่งทั้งวันหรือเปล่าค่ะหรือดื่มน้ำมากเกินไป (ประมาณเกือบ 3 ลิตรต่อวัน)
หรือเพราะน้ำหนักตัว หนัก 71 กิโลค่ะ
2. บริเวณใบหน้า หู หน้าผาก มีจุดแดงเล็กๆ เต็มหน้า เจ็บๆคันๆ ทายาที่คุณหมอเคยให้ไว้
ก็ไม่ยุบบางวันมีที่แขนและมือด้วยค่ะ

ตอนนี้ควรทำอย่างไรค่ะรบกวนคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ตอบ
 
1.มีความเป็นไปได้ว่า อาจเกี่ยวกับ
     1.1 ตัวโรคกำเริบขึ้นเนื่องจากลดยาประกอบกับฤดูหนาวอากาศเย็น อาจมีอาการ
ปวดข้อมากขึ้นได้
     1.2 มีการใช้งานข้อเข่ามากเช่น เดินขึ้นลงบันไดมาก หรือน้ำหนักตัวมากไป และไม่ได้
มีการออกกำลังบริหารเข่า ที่เข่าบวมก็อาจจะเกิดจากการนั่งห้อยขานาน  คงต้องไปรับการ
ตรวจจึงจะระบุได้ชัดเจนว่าเกิดจากอะไร
2. จุดแดงที่หน้าใบหู  หน้าผาก  เป็น ๆ หาย ๆ ถ้ามีอาการคันอาจเกิดจากอาการแพ้
แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เป็น ๆ หาย ๆ อาจเกิดจากตัวโรคกำเริบ  อาจจะเกิดจากไป
โดนแสงแดด  เกิดอาการแพ้แล้วก็เป็นได้ ก็คงต้องไปรับการตรวจให้แน่ชัด

น.พ. กิตติ