คำถามที่  85

เรียนคุณหมอกิตติ

     ดิฉันมีปัญหาสงสัยว่า จะเป็นโรค SLE หรือเป็นอาการภูมิแพ้ธรรมดา จึงใคร่ขอเรียน
ปรึกษาเนื่องจากตอนนี้นิฉันมีอาการเป็นแผลร้อนในและปากลอก แดงตลอดเวลา เป็นระยะ
เวลา 6 วันแล้วคะ  ก่อนหน้านี้เคยเป็นอาการแบบนี้เมื่อ 5 ปีก่อน เป็นอยู่นานประมาณเดือนกว่าๆ
แล้วก็ค่อยหายไปเอง   แต่ระหว่างนั้นไปพบแพทย์ที่สถาบันโรคผิวหนัง  ตรวจโดยติดแผ่น test
ที่หลัง พบว่าแพ้สารพวก lactate ในพืช เช่น ในดอกบัว  เลยสงสัยว่าเป็นเพราะไปกินยาสมุน
ไพรฟ้าทะลายโจนแก้ตัวร้อน    ต่อมาก็เริ่มเป็นอีกเมื่อปีที่แล้ว   แต่เป็นไม่มาก 4-5 วันก็หาย
ไปเอง  และไม่ทราบสาเหตุ เพราะไม่ได้ไปทานอะไรแปลกๆ  แต่ตอนนี้เป็นมากเหมือนเมื่อ 5 ปี
ที่แล้ว  และกินยา Telfast และทายา Eromet  ร่วมกับใช้วาสลีนอยู่ แต่ 6 วันแล้วยังไม่หายเลย
และไม่ค่อยทุเลาลงเลย ไปหาหมอโรคผิวหนังมาแล้ว หมอพูดถึงโรค SLE  ก็เลยสงสัย
แต่คุณหมอบอกว่ามันต้องเป็นทางพันธุกรรม  ซึ่งญาติพี่น้องดิฉันก็ไม่มีประวัติเป็นโรคนี้มาก่อน
ดิฉันจึงใคร่เรียนสอบถามคุณหมอว่าควรไปพบหมอเฉพาะทางด้านไหน  และโรงพยาบาลไหน
มีรักษาคะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ตอบ

     คุณสามารถตรวจว่าเป็นโรค เอส แอล อี ได้ที่โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ใหญ่ ๆ
เช่น ศิริราช, จุฬา, รามา, พระมงกุฎ ชื่อสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

น.พ. กิตต