คำถามที่  83

เรียน คุณหมอ ที่เคารพ

กรณี ที่ คนไข้ แพทย์ท่านอื่นดูแลอยู่ให้น้องสาว ผมไป พบ คุณ หมอต้องนำ เอกสาร
วินิจฉัย โรค ไปให้ดูหรือไม่  ส่วนขั้นตอน  การสมัคร คนไข้ ของ รพ. รามา  เป็นไป
ตามระเบียบ  ทางราชการคงนำ ตัวอย่าง ยาไปให้ดู

ขอขอบคุณ

ตอบ

ควรนำประวัติผู้ป่วยจากร.พ. อื่นมาด้วยเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการสมัครคนไข้ ร.พ.
1. มาทำบัตรประจำตัวคนไข้ที่แผนกเวชระเบียน  เปิด 7.00-15.00 น.
2. ไปตรวจที่แผนกตรวจทั่วไปยื่นบัตรตรวจตอนเช้า
3. แพทย์จะนัดเข้าคลีนิคเฉพาะโรคอีกครั้ง

 

น.พ. กิตติ