คำถามที่  82

สวัสดีคะคุณหมอกิตติ

     หนูมีผลตรวจเลือดดังนี้   WBC =  5,570  , RBC = 4.35  Creatinine = 0.7
, Uric Acid 5.1,MCV=96.8 , MCH = 31.0     Hemoglobin = 13.5 , Hematocit = 42
ESR = 42 (ผิดปกติ)  , Antinuclear   Ab-ANA(ANF,FANA) = Positive (ผิดปกติ)
Speckled pattern-Fine speckled = 1:80 (ผิดปกติ) อาการที่เป็นคือ  ปวดตามสะบัก
(มีจุดกดเจ็บหลายจุด),สะโพก.แขน,นอนไม่หลับ,เหนื่อยง่าย,อาหารไม่ย่อย (รู้สึกจุกที่คอ)
อาการต่างๆ เป็นมาประมาณ 6 เดือน และรักษาโดยการเต้นแอโรบิคและโยคะมา 3 เดือน
แล้วยังไม่หาย   อาชีพที่ทำคือ ทำงานนั่งโต๊ะ   และใช้คอมพิวเตอร์(ไม่ได้ทำงานมาหลาย
เดือนแล้ว  คุณหมอให้ออกจากงาน)

1. คุณหมอท่านแรกบอกว่าหนูเป็นโรค SLE
2. คุณหมออีกหนึ่งโรงพยาบาลบอกว่าหนูเป็นโรค Fibromyalgia Myofacial pain
และไม่มียารักษา  

เรียนถามคุณหมอกิตติดังนี้ค่ะ
1.หนูเป็นโรค SLE หรือ  Fibromyalgia Myofial Pain
2. โรค Fibromyalgia Myofacial pain จะรักษาให้หายได้หรือไม่ และมียารักษาหรือไม่
และรักษาได้ที่ไหน

รบกวนคุณหมอกิตติช่วยตอบให้ด้วยนะค่ะ 

ขอบคุณมากค่ะ

ตอบ

จากอาการที่เล่ามาและผลเลือด
- ANA แบบ speckle pattern 1:80  ถือว่า unremarkable  ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
ผิดปกติหรือไม่ (แล้วแต่คนอ่าน)
- ESR 42  ก็ไม่ได้บอกว่าผิดปกติอย่างไร  ไม่สำคัญนัก อาการของคุณไม่เข้ากับ
โรค เอส แอล อี  ที่ใกล้เคียงที่สุดคงเป็นโรค fibromyalgia  ซึ่งเริ่มจากนอนหลับไม่ดี  ร่วมกับมีความเครียดจากการทำงานและทางบ้าน (โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว)   ทำให้เกิด
อาการปวดตามจุดต่าง ๆ และอาการอื่น   การรักษา fibromyalgia ไม่ได้อยู่ที่ยารักษา
(ยาที่พอจะได้ผลเป็นยาคลายเครียดพวก Tryptanol)  แต่อยู่ที่ลักษณะการดำเนินชีวิต
ถ้าคุณนอนหลับได้ดี และเพียงพอ มีการออกกำลังกายที่พอเพียงและสม่ำเสมอและ
โยนทิ้งความเครียดให้หมด ไม่สนใจอะไรมากนัก  ใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนว่ากำลัง
เที่ยวพักผ่อนสบาย ๆ อาการคุณก็จะดีขึ้น

น.พ. กิตติ