คำถามที่  81

     ขอขอบพระคุณคุณหมอที่กรุณาช่วยตอบคำถามครับผมอยากทราบว่า อาการยัง
ไม่ดีอีกหรือครับ ตอนนี้กินยาPrednisolone 8 เม็ดวันเว้นวัน  กินยาขับปัสสาวะวันละ
ครึ่งเม็ด  และยาลดความดันหลายตัวมากจำไม่ได้ครับ ยาฉีด Hemax Inj 4000 u
EPOETIN ALFA  อาทิตย์ละครั้ง  4 ครั้ง อยากรบกวนคุณหมอตอบคำถามครับ

1. ไตจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมได้หรือไม่ครับ 
2. ควรดูแลเรื่องใดมากเป็นพิเศษครับ อาหารโดยเฉพาะคราวที่แล้วก่อนที่จะบวม
ผมให้เธอกินปลาและถั่วเขียวมากเพราะเข้าใจว่าไม่ควรกินพวกเนื้อ
3. มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ครับ   วิธีการ   ค่ารักษา
4. ถ้าจะไปทำงานได้หรือไม่ครับ   ภรรยาเป็นครูดอยครับ
5. ตอนนี้เธอเป็นไตวายเรื้อรัง  หรือไตอักเสบรุนแรง หรือในระดับไหนครับ
จะได้ดูแลได้ถูกต้องครับ   ถามคุณหมอที่รักษาก็ไม่ยอมบอก
ขอขอบพระคุณคุณหมอมากครับ

ตอบ

1. ขณะนี้ยังบอกไม่ได้  ต้องติดตามการตอบสนองต่อการรักษาอีกสักระยะหนึ่ง  ถ้าไม่ดีขึ้น
คงต้องปรับการรักษาให้เหมาะสมกับการอักเสบที่ไต
2. ควรระวังเรื่องอาหารเค็มเพราะเคยบวมควรพยายามให้ทานจืด ๆ ปลา และถั่ว ก็เป็นโปรตีน
ไม่ใช่เฉพาะเนื้อที่เป็นโปรตีนอย่างเดียว   ควรรับประทานโปรตีนบางชนิด เช่น ไข่ขาวเพิ่ม
แต่ลดปริมาณโปรตีนชนิดอื่นลง
3. ขณะนี้คงยังให้คำตอบไม่ได้ครับ  วิธีการคือต้องรักษาด้วยการรักษาที่ถูกต้องและ
ในจังหวะที่ถูกต้อง  ดังนั้นควรได้รับการดูแลใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญร่วมกับการปฏิบัติตัว
ที่ถูกต้อง
4. ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วย,  โรคในขณะนั้น และสภาวะของผู้ป่วยเอง  การทำงานเป็นครู
ต้องคลุกคลีกับเด็ก  อาจจะได้
5. คงต้องดูรายละเอียดและผล Lab ทั้งหมดจึงจะระบุได้

น.พ. กิตติ