คำถามที่  80

ขอเรียนถามคุณหมอ เรื่องโรค SLE ค่ะ
1. มีทางรักษาหายขาดไหมคะ
2. ต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
3. ถ้าอยากรักษาให้หายขาดควรไปพบแพทย์ที่ไหนดีครับ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
4. โรคนี้ใช่โรคเดียวกับที่คุณพุ่มพวงเป็นหรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ

1. ขึ้นอยู่กับลักษณะของโรค ความรุนแรงของโรค การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย และดวง
2. สิ่งที่สำคัญที่สุด
- ห้ามโดนแสงแดด
- ระวังป้องกันการติดเชื้อ
- ห้ามเคียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ
3. ควรรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามโรงเรียนแพทย์ใหญ่ ๆ
4. ใช่

น.พ. กิตติ