คำถามที่  79

     สำหรับคนที่เป็นโรค จะมีวิธีการรักษาเหมือนกับคนไข้ปกติที่เป็นโรคไตหรือเปล่าคะ
แล้วมีวิธีรักษาอย่างไร เป็นอันตรายไหมคะ ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบคำถามทาง mail

ขอบพระคุณมากค่ะ

ตอบ

- ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยมีการอักเสบของไตด้วยหรือไม่
- การรักษาขึ้นอยู่กับอวัยวะของผู้ป่วยที่มีการอักเสบและความรุนแรงของโรค
- อันตรายก็ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่มีการอักเสบและความรุนแรง

น.พ. กิตติ