คำถามที่  78

สวัสดีครับคุณหมอ

     ผมเคยเขียนมาถามคุณหมอแล้วและคุณหมอก็กรุณาตอบให้ ตอนนี้ภรรยาผม
อาการดีขึ้นมาก ตอนนี้เธอได้ไปตรวจเลือดอีกผมอยากทราบรายละเอียด ขอความกรุณา
คุณหมออธิบายด้วยครับ ผลดังนี้

Bun 64
cretinine 3.4
Na 139
K 4.8
Cl 106
Total CO2 24
Total Protien 5.3
Albumin 3.4
Globulion 1.9
Alkaline Phosphate 48
Cholesterol 212
ALT(GPT) 15
AST(GOT) 20
Total Pilirubin 0.3
Direct Pilirubin 0.09
Hb 8.1
Hct 24.1
WBC 9300
     คุณหมอช่วยอธิบายที่ผมทำสีแดงไว้เพราะผมไม่รู้รายละเอียดของศัพท์เหล่านี้

อาการตอนนี้คงไม่หน้าห่วงใช่ไหมครับ ขอบพระคุณหมอมากครับ


ตอบ

1. ยังมีโลหิตจางมาก Hct 24% Hb 8.1
2. มีไตเสื่อม ไตทำงานเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของปกติ (cr 3.4) และมีของเสียคั่ง
ประมาณ 6 เท่าของปกติ (BUN 64)  นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

น.พ. กิตติ