คำถามที่  76

เรียน นายแพทย์ SLE ที่เคารพ

ด้วย น้องสาว ผม 44 ปี เป็น SLE มา 4 ปี อาการ กำเริบ เป็นบางครั้ง แล้วแต่โอกาส
ขณะนี้ เป็น พนักงาน บริษัท ฯ ต้องดูแลตัวเลข ขาย ดูแล เอาใจใส่ เรื่อง ยา และอยู่ใน
ควบคุมของหมอมี ซีส ที่ มดลูก ยังไม่ได้ ตัดทิ้ง เลยทำให้โลหิตจาง แพทย์ ที่รักษาน้องสาว
มีภาระกิจมากมาย ในและต่างประเทศ มีความประสงค์ ที่จะ พบแพทย์ SLE ที่มี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. แพทย์ที่เชี่ยวชาญ ประจำ รพ. หรือ คลินิค ส่วนตัว ยิ่งดี ในเขต กรุงเทพ
(สามารถ ไปหาได้ ตลอดเวลา)
2. แพทย์ที่ พร้อม ในกรณี คนไข้ addmit ที่ รพ. นายแพทย์ SLE สามารถ มา Consult
ที่ รพ. กรณีฉุกเฉิน ขอขอบพระคุณ มา ณ. โอกาส นี้

ขอแสดงความนับถือ


ตอบ

ในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญโรค เอส แอล อี จริง ๆ ไม่มากนัก ดังนั้นจึงไม่มีใครที่ avaiable
ตลอดเวลาเหมือนที่คุณต้องการเกือบทุกคนจะทำงานหนักและมีคนไข้จะต้องดูแลเป็นจำนวนมาก
และมีภาระกิจวุ่นวายตลอดเวลา

น.พ. กิตติ