คำถามที่  72

หลานสาวผมมีอาการผมร่วงเป็นบางวง 1 วง   เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 นิ้ว   
เบื้องต้นหมอที่จังหวัดอุบลแจ้งว่า เป็นโรค SLE ผมสงสัยว่าเด็กอายุขนาดนี้มีโอกาส
เป็นโรคนี้ด้วยหรือครับ?

ตอบ

- โรค เอส แอล อี พบได้ในเด็ก   เท่าที่เคยพบตั้งแต่อายุ 5 ขวบขึ้นไปก็พบได้
- อาการผมร่วงเฉพาะที่อาจไม่ใช่โรค เอส แอล อี
- ควรพาไปตรวจที่ ร.พ. ที่มีผู้เชี่ยวชาญโรคนี้เพื่อยืนยันว่าเป็นโรค เอส แอล อี จริงหรือไม่

น.พ. กิตติ