คำถามที่  70

ผมขอเรียนถามคุณหมอครับ ผมเคยไปตรวจที่ ร.พ.รามาธิบดี ครับ  พบว่า
เป็นเส้นเลือดอักเสบอย่างนี้ผมจะมีโอกาสกลายมาเป็นโรค sle  ได้ไช่ใหมครับ

ขอบพระคุณครับ

 

ตอบ

ภาวะเส้นเลือดอักเสบเป็นภาวะพบได้ในโรคหลายโรค  ในกลุ่มโรคแพ้ภูมิ 
เช่นโรค เอส แอล อี ก็มีภาวะเส้นเลือดอักเสบได้  คงต้องดูว่ามีอาการอื่น
ร่วมด้วยหรือไม่  ซึ่งแพทย์ที่รักษาคุณอยู่ก็คงจะได้ตรวจดูอย่างละเอียดแล้ว
ถ้าไม่มีภาวะอะไรอื่นก็จะเป็นแค่โรคเส้นเลือดอักเสบก็รักษาภาวะเส้นเลือดได้
ถ้าแพทย์ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นโรค เอส แอล อี คุณก็คงไม่เป็น
 

น.พ. กิตติ