คำถามที่  68

     อยากถามคุณหมอค่ะว่า มีโรงพยาบาลที่ไหน ให้การตรวจรักษา โรคนี้บ้าง
ยังไม่ทราบว่าหนูเป็นโรคนี้หรือป่าว แต่มีผื่นขึ้นที่บริเวณโหนกแก้มและสันจมูก
เหมือนที่อ่านเจอตามอาการของโรคนี้ และโดดแดด มากก็จะยิ่งเป็น ไม่แน่ใจ
ว่าเป็นโรคนี้หรือป่าว อยากจะหาโรคพยาบาลเพื่อตรวจ และรักษาต่อไปให้ทราบ
ว่าเป็นโรคนี้หรือไม่ ไม่ทราบว่ามีโรงพยาบาลไหน ที่เชียวชาญในโรคนี้
โดยเฉพาะไหนคะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ

     การมีผื่นที่แก้มและสันจมูกร่วมกับอาการแพ้แสงอาจเป็นอาการของโรค SLE
ได้ ควรรีบไปปรึกษาแพทย์ ถ้าจะให้แน่ใจและถ้าเป็นจริงอาจต้องได้รับการรักษา
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงควรไปตรวจที่โรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น
ตามโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ เช่น ร.พ. จุฬา , ศิริราชหรือรามาธิบดี

น.พ. กิตติ