คำถามที่  54

สวัสดีค่ะ

คำถามเมื่อวานยังไม่ครบ ยังมีอีก 1 คำถามที่สงสัย ถ้ามีอาการที่ "ขี้ตาแฉะ"
เป็นเพราะอะไรคะ ไม่ได้กินลำไยทำไมขี้ตาถึงเยอะได้ แต่ตอนนี้ดีขึ้นค่ะ

ขอบคุณอีกแล้ว

 

ตอบ

" ขี้ตาแฉะ" เป็นจากมีการระคายเคืองเยื่อบุตาส่วนหน้าที่มีสาเหตุมาจากการ
ติดเชื้อโรค ทำให้มีเม็ดเลือดขาวออกมาเพื่อกำจัดเชื้อโรคเกิดเป็นขี้ตาสีเขียว
เหลือง และเป็นเมือกเหนียว ๆ ค้างอยู่ในเยื่อบุตาส่วนหน้า คงไม่เกี่ยวกับการ
กินลำใย แต่เกี่ยวกับมีเศษฝุ่นเข้าตาหรือมีการขยี้ตาโดยการใช้นิ้วหรือมือที่
ไม่สะอาด ทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในเยื่อบุตาส่วนหน้า จึงเกิดการอักเสบขึ้น

น.พ. กิตติ