คำถามที่  46

สวัสดีคะ คุณหมอ

     ตอนนี้ดิฉันเป็นโรค SLE มา 14 ปีแล้ว รักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร
ตอนนี้มีอาการปวดตามตัว มือเท้าชา ปวดศีรษะบ่อยมาก คลื่นไส้อาเจียน
ทานข้าวไม่ได้ พอทานแล้วจะอาเจียนออกมาหมดเลย และมีอาการวิงเวียน
ศีรษะ หน้ามืดบ่อยมาก วันหนึ่งประมาณ 3-5 ครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืน
และมีอาการเครียดจัดมาก ตอนนี้ดิฉันทานยา เพรดนิโซโลน วันละ 3 เม็ด
และดิฉันเป็นโรคเลือดแข็งตัวที่หลอดเลือดดำบริเวณขา มา 2 ปีแล้ว ต้อง
กินยาวาฟารินทุกคืนก่อนนอน มีใครเป็นเหมือนดิฉันบ้างคะ ขอคำแนะนำ
เผื่ออาการที่เป็นจะบรรเทาได้บ้าง

ตอบ

     อาการที่เล่ามาเป็นอาการที่มีสาเหตุได้หลายอย่าง คงต้องดูรายละเอียด
ของตัวโรค SLE และการรักษาที่ได้อยู่ แต่อาจไม่ใช่เป็นจากตัวโรคก็ได้
อาจเกิดจากความเครียดจัดที่เป็นอยู่ ควรไปพบแพทย์ที่ดูแลเรื่อง SLE
แล้วปรึกษาว่าจะเป็นจากตัวโรคหรือการรักษาได้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ แล้วเกิด
จากความเครียดจริง ก็คงจะต้องหาทางแก้ไขลดความเครียดเอง ถ้าเป็นจาก
ตัวโรคก็ต้องหาสาเหตุแล้วปรับการรักษาให้ดีขึ้น

น.พ.กิตต