คำถามที่  45

สวัสดีครับคุณหมอ

     เป็นรุ่นน้องที่ รักเหมือนน้องสาวแท้เลยครับ ตอนนี้น้องนอนในห้อง ICU
หลังจากที่ Admit รอบที่ 3 ในระยะเวลา 2 เดือน เห็นหมอบอกว่าเค้าดื้อยา
ตัวเก่า และยาตัวใหม่ที่ให้ไปก็ไม่ได้ผล ถ้าน้องเค้าเปลี่ยนไตเนี่ย จะอยู่ได้นาน
ขึ้นไหมครับ แล้ว ถ้าไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆ โอกาสที่ไต จะเข้ากันได้มีไหมครับ
เพราะรู้สึกว่าจะคนละหมู่เลือดด้วย ผมทราบมาว่า โรคนี้ จะมีอาการรุนแรงใน
ช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงสงบและอยู่ได้อีกนาน มีใครผ่านช่วงนั้น
มาแล้วบ้างครับ ผมเป็นห่วงน้องจัง


ตอบ

     ผู้ป่วยที่มีอาการหนักจนอยู่ห้อง ICU อาจเกิดจากอาการของโรคกำเริบ
รุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ หรืออื่น ๆ การรักษาคงต้องเต็มที่
ทั้งนี้คงต้องดูในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรและรักษาด้วยอะไรอยู่ อาจต้องใช้
การเปลี่ยนถ่ายน้ำเลือดช่วย การเปลี่ยนไตจะทำเมื่อแพทย์ที่ดูแลแน่ใจว่าโรค
SLE สงบอย่างน้อย 1 ปี มิฉะนั้นไตใหม่ก็จะเสียไปอีก จากตัวโรค SLE ที่
ทำให้เกิดไตอักเสบ ขนาดไตของผู้ป่วยเองยังต่อต้าน ถ้าเป็นไตของคนอื่นให้
เข้าไปยิ่งต่อต้านใหญ่ ผู้ป่วยโรค SLE คงต้องอดทนและระวังตัวอย่างมาก
โดยพยายามปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง จึงจะผ่านพ้นช่วงที่โรคกำเริบรุนแรงไปได้

 

น.พ. กิตต