คำถามที่  43

สวัสดีค่ะ

     ไม่ได้มีปัญหามานานแล้วอยากถามปัญหาเกี่ยวกับความสวยความงาม
คนไข้เอส แอล อี สามารถทำสีผม หรือยืดผมได้ไหม ถ้าเลือกยาที่ดีดีไม่มีสาร
เคมีแรงแรง จะมีปัญหาผมร่วงไหมคะ วันก่อนไปพบคุณหมอกิตติ แต่ลืมถาม
อยากรู้จังค่ะ ขอบคุณ

ตอบ

     ยาย้อมผมในสมัยก่อนมีสารเคมีที่แรงจนสามารถกระตุ้นให้โรคกำเริบได ้
ร่วมกับมีการอบผม ซึ่งความร้อนจากการอบผมก็ทำให้โรคกำเริบได้ แต่ใน
ปัจจุบันยาย้อมผมอาจให้สารที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น ทำให้บางชนิดใช้ได้
กับผู้ป่วยโรค เอส แอล อี ส่วนการยืดผมถ้าไม่ใช้ความร้อน ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร

 

น.พ. กิตต