คำถามที่  41

สวัสดีค่ะคุณหมอ

 

ตอนนี้ดิฉันป่วยเป็น sle มา 2 ปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้คุณหมอให้งดยาเพรดเนดสโลน
และคลอโลควีนแล้วค่ะและนำหนักตัวได้ลดลงเกือบ 10 กิโลกรัมเมือลดยาและ
ตอนนี้ได้คุณหมอให้ยาENDOXAN 3 เดือนต่อ 1 ครั้งและดิฉันอยากทราบว่า
อาการของดิฉันตอนนี้ได้สงบแล้วหรือยังทำไมคุณหมอที่รักษาประจำให้งดยา
(ดิฉันรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียลกับคุณหมอสุภาพร)และตอนนี้
ร่างกายของดิฉันก็เป็นปกติค่ะไข่ขาวไม่มีหลุดออกมาเลยและอยาก
ทราบว่าโรคจะกลับมากำเริบอีกหรือเปล่าค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

 

ตอบ

อาการของคุณตอนนี้ดีมาก แค่ได้ยา Endoxan 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง ถือว่าโรค
ของคุณอยู่ในระยะสงบ เพียงแค่ระวังตัวคุณบ้าง เช่น อย่าโดนแสงแดด อย่า
เครียด (คุณสามารถเข้าไปอ่านการระวังไม่ให้โรคกำเริบได้ภายในเว็บไซต์
Thai-SLE.com) เข้าไปที่ความรู้เรื่องโรค เอส แอล อี

 

น.พ. กิตติ