คำถามที่ 39

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันอายุ 39 ปี เป็นโรค SLE มาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ปัจจุบันทานยา
เพร็ดนิโซโลน 5 เม็ด (5 มก.) วันเว้นวัน และLeukearn (2mg) วันละ 1 เม็ด
และแคลเซี่ยม 500 มก. วันละ 2 เม็ด และ โฟลิกแอ็ดซิท (บำรุงเลือด) วันละ
1 เม็ด ก่อนหน้านี้คุณหมอได้ให้ยา endoxan 14 ครั้ง แต่โปรตีนก็ยังเป็น
2+ อยู่ ดิฉันออกกำลังกาย อาทิตย์ละประมาณ 5 วัน โดยการวิ่ง และเดินเร็ว
ประมาณ ครั้งละประมาณ 30นาที ดิฉันมักปวดหลังส่วนบนด้านขวา

มีคำถามจะถามอาจารย์ว่า
1. อาการปวดหลังเกี่ยวกับโรค SLE ไหมค่ะ
2. ควรจะนอนหลับวันละประมาณกี่ชั่วโมงค่ะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอบ

1. อาการปวดหลังนี้คงไม่เกี่ยวข้องกับโรค SLE อาจเป็นจากกล้ามเนื้อ
มีการเกร็งจากการใช้งานหรือออกกำลังไม่ถูกต้อง
2. ควรนอนหลับวันละประมาณ 6-8 ชั่วโมง

น.พ. กิตติ