คำถามที่ 38

คุณหมอค่ะ

รบกวนสอบถามเกี่ยวโรค SLE ดิฉันมีอาการเวลากลางคืน กำมือมีความรู้สึก
เจ็บ และตึงค่ะและปวดข้อนิ้วมือบางนิ้วทั้ง2 ข้างไปตรวจแล้วผลเลือดดังนี้ค่ะ
1.. ESR = 46
2.. ANA = POSITIVE;FINE SPECKIE 1:40
3.. WBC = 5600
4.. HEUTROPHIL = 58
5.. LYMPHOCYTE = 33
6.. MONOCYTE = 6
7.. PLATELETS COUNT = 202000
8.. RBC = 4.25
9.. MCV = 81
10.. MCH = 27
11.. MCHC = 33

คุณหมอที่ไปพบบอกว่าเป็นโรคไขข้อเรื้อรัง อยากรบกวนถามคุณหมอว่า
จากผลการตรวจเลือดไม่ทราบอาการที่เป็นอยู่ใช่โรค SLE หรือไม่ค่ะ
ถ้าผลเลือดเท่านี้ไม่สามารถบอกได้ต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
รบกวนคุณหมอช่วยวินิจฉัยให้ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอย่างสูง


ตอบ

อาการที่เล่ามาไม่จำเป็นต้องเป็นโรค SLE ผลเลือดก็ไม่มีความผิดปกติอะไรมาก
อาการเช่นนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง หรือเป็นอาการเริ่มแรกของโรคข้อ
เรื้อรังได้หลายชนิด ควรไปรับการตรวจเพิ่มเติมที่แผนกโรคข้อให้ชัดเจน

น.พ. กิตติ