คำถามที่ 34

เรียน คุณ หมอ กิตติ

 

1.รายชื่อยาที่ได้รับอยู่ขณะนี้ คือ

Glauco-oph 0.5% eye drop

Calcium carbonate tab 1250 mg

Prednisolone tab 5 mg

Paracetamol 500 mg

Lorazpam 1 mg

Temazepam cap 20 mg

Celebrex 200 mg

B 1,12

BCO

MTV

 

2.ขอถามคุณหมอ เพิ่มเติมว่าการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนตามอวัยวะต่าง ๆ
หลังจาก ภาวะของโรคสงบลงอาการจะกลับมาเกิดที่อวัยวะเดิม ได้หรือไม่
และการทำงานของอวัยวะจะกลับสู่สภาพเดิมอีกหรือไม่

ขอบคุณครับ


ตอบ

      คงต้องดูครับว่าภาวะแทรกซ้อนนั้นเป็นอะไร และทำให้เกิดความเสียหาย
แก่อวัยวะนั้นมากน้อยเพียงใด จึงจะทราบว่าอวัยวะนั้นจะกลับสู่สภาพเดิมหรือไม่
หลังจากโรคสงบแล้ว ถ้าโรคกำเริบขึ้นมาใหม่ โรค เอส แอล อี มักจะย้อนรอยเดิม
คือมักจะกำเริบกับอวัยวะเดิมอีก แต่ก็ไม่แน่เสมอไปครับ


น.พ. กิตต