คำถามที่ 30

เรียนคุณหมอกิตติ

ดิฉันเพิ่งเริ่มรักษาได้ประมาณ 2 เดือน แล้วตอนนี้อาการทั่วไปคือขาจะบวม ๆ
ยุบ ๆ ปัญหาเข้าใจว่าเป็นเพราะไต แต่ทำไมบางที่ยุบบางที่บวมขึ้นอยู่กับอาหาร
ที่ทานด้วยหรือเปล่าคะแต่ก็ไม่ได้ทานเค็ม น้ำปลาไม่เติม ลิ้นรับรู้รสไม่ค่อยได้
เจ็บลิ้น ลิ้นเป็นฝ้าขาว และเจ็บตรงปลายลิ้นใช้ที่ขูดลิ้นทำความสะอาด ก็หลุด
ออกไปบ้าง แต่บางจุดก็จะมีเลือดซึมออกมานิดหน่อยอาการตรงนี้ไม่แน่ใจว่า
เป็นเชื้อราหรือเปล่าจะรักษาได้อย่างไรคะ คำถามสุดท้าย แบรนด์ซุปไก่สกัด
ทานได้ไหมคะ

ขอบพระคุณค่ะ

แสดงความนับถือ


คำตอบ

- อาการบวม ๆ ยุบ ๆ ที่ขาเกิดจากการที่มีไตอักเสบแล้วมีโปรตีนไข่ขาวรั่ว
ออกไปกับปัสสาวะทำให้มีระดับโปรตีนไข่ขาวในเลือดลดลงจนไม่สามารถ
อุ้มดึงน้ำเอาไว้ในเส้นเลือดได้ ทำให้มีน้ำรั่วออกไปนอกเส้นเลือดไปในบริเวณ
เนื้อเยื่อที่รอบ ๆ เส้นเลือด น้ำที่รั่วออกไปนี้จะไหลไปตามแรงโน้มถ่วง ดังนั้น
ถ้านั่งห้อยขาหรือยืนนาน ๆ ก็จะมีขาบวม ถ้านอนก็จะมีหลังบวม การบวม ๆ
ยุบ ๆ ขึ้นกับภาวะน้ำในร่างกายขณะนั้น และการอักเสบของไต ส่วนเรื่องฝ้า
ขาวที่ลิ้นควรจะไปพบแพทย์ตรวจให้รู้แน่ ถ้าเป็นเชื้อราคงต้องรักษาด้วยการ
อมยาหรือทานยาฆ่าเชื้อราต่อไป

- การทานซุปไก่สกัดไม่มีผลเสียใด ๆ ต่อโรคและการรักษา

น.พ. กิตติ