คำถามที่ 29

     กระผมอยากทราบว่าโรค SLE ที่เกิดขึ้นในตามีลักษณะอย่างไรบ้างและ
จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคSLE ในตา ถ้ารักษาตาหายเป็นปกติแล้วจะตรวจรู้ว่า
เป็นโรค SLE ได้หรือไม่ และวิธีการตรวจทำอย่างไร จะไปตรวจได้ที่ไหน


คำตอบ

     โรค SLE ที่ตา ถ้าจะเกิดที่พบมากจะเป็นลักษณะของเส้นเลือดอักเสบ
ที่ตาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่จอรับภาพ หรือที่บริเวณอื่นได้ ทำให้เกิดจอรับภาพ
บางส่วนขาดเลือดมาเลี้ยง อาจทำให้ตามข้อหรือตาอักเสบแต่ถ้าบริเวณที่ขาด
เลือดมีบริเวณกว้าง อาจทำให้ถึงกับตาบอดได้ การตรวจว่าเป็นโรค SLE หรือ
ไม่ คงต้องตรวจเลือดดูว่ามีภูมิคุ้มกันผิดปกติแบบโรค SLE หรือไม่ การตรวจ
นี้ทำได้ตามโรงพยาบาลใหญ่ ๆ เกือบทุกแห่ง แต่ที่มีระดับเชื่อถือได้จะมีตาม
โรงเรียนแพทย์ใหญ่ ๆ เช่น ร.พ. จุฬา , รามาธิบดีหรือศิริราช

น.พ. กิตติ