คำถามที่ 28

เรียนคุณหมอ และคณะ

     ผมมีญาติเป็น โรค SLE มาประมาณ 10 ปี เคยมีอาการด้านร่างกายต่าง
เช่นการอักเสบในระบบทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับข้อ มีอาการบวม ตามอวัยวะ
ผมร่วง ฟันร่วง ตาอักเสบ เรียกว่าเกือบทุกระบบ ปัจจุบันอาการทางด้านร่างกาย
กลับสู่สภาพค่อนข้าง ปกติ แต่มีปัญหาเกี่ยวกับ ด้านสมอง คือ มีอาการ ประสาท
หลอน ระแวงมีคนทำร้าย พูดจา เพ้อเจ้อและเก็บตัว ไม่ไว้ใจ ญาติ และมีความ
ทรงจำเรื่องในอดีตอย่างละเอียดดีมากแม้ว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมา 2-3 ปีไม่แน่ใจว่า
เกิดจาก ภาวะจากโรค หรือ จากการที่ทานยาในกลุ่ม สเตรียรอยด์ที่อาจทำให้
เสพติด อยากจะขอคำแนะนำจาก คุณหมอว่าควรจะทำอย่างไรดี ทานยาที่รักษา
ต่อไปซึ่งอาการ จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือควรเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลเกี่ยว
กับอาการทางจิต เช่น ศรีธัญญา จะดีไหม เพราะไม่แน่ใจว่าอาการทางประสาท
อาจจะรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่า

ขอแสดงความนับถือ และขอขอบคุณล่วงหน้า

 

คำตอบ

     ควรพาไปปรึกษาแพทย์ทางจิตเวชดู อาจจะเนื่องมาจากโรคเดิมแล้ว
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง ต่อมาถึงแม้โรคจะสงบแต่พยาธิสภาพ
ในสมองอาจจะเป็นเหมือนแผลเป็น ทำให้ยังมีอาการทางจิตเภทอยู่ หรือ
อาจจะเป็นจากยาสเตียรอยด์ก็ได้ (บังเอิญไม่ได้บอกรายละเอียดเรื่องยา
ที่ผู้ป่วยทานอยู่ในขณะนี้มาด้วย) ถ้าจะให้ดีควรเป็นแผนกจิตเวชของ ร.พ.
ที่รักษาโรค เอส แอล อี อยู่จะได้ร่วมกันดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น

น.พ. กิตติ