คำถามที่ 26

เรียนคุณหมอกิตติ

ดิฉันเป็นโรค SLE มาประมาณ 5 ปีรักษากับคุณหมอที่ รพ.จุฬา จนดู
เหมือนคุณหมอคิดว่าโรคคงสงบแล้ว (ตอนนี้กินเพรดนิโซโลน 2.5mg,
azathioprene25 mg calcium และ Vit D2ทุกเช้า และนัดพบแพทย์
ประมาณ 3-4 เดือน พักนี้ดิฉันมีอาการเจ็บเหมือนนอนตกหมอนบ่อยๆ
(แถวต้นคอด้านหลังและปุ่มกระดูกหลังทั้ง 2 ด้าน) เมื่อเรียนถามคุณหมอ
ที่รักษาท่านบอกว่าเป็นเอ็นหุ้มกล้ามเนื้ออักเสบ และแนะนำให้ออกกำลังกาย
ในท่าๆหนึ่งพร้อมทั้งแนะนำว่าหากปวดมาก ให้กินยาแก้ปวด ปัญหาที่ดิฉัน
อยากเรียนถามคือเมื่อเกิดอาการใดอาการหนึ่งขึ้นแปลว่าโรคของเรากำเริบ
หรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่รักษาตามอาการได้คะ และดิฉันควรปฏิบัติตนอย่างไร
เพื่อไม่ให้อาการกำเริบคะ นอกจากนี้บางวันดิฉันยังมีอาการเจ็บตามตัวหรือ
เจ็บที่หนังศีรษะไม่ทราบว่าดิฉันเป็นอะไรคะ

ขอกราบขอบพระคุณ คุณหมอล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ


คำตอบ

อาการที่คุณบอกมาเข้าได้กับโรค fibromyalgia ที่อาจแปลเป็นภาษาไทยว่า
"เยื่อหุ้มกล้ามเนื้ออักเสบ" ภาวะนี้พบในผู้ป่วยโรค SLE ได้ถึงร้อยละ 20-30
สาเหตุเกิดจากความเครียดทางร่างกายและจิตใจร่วมกับการนอนหลับพักผ่อน
ไม่ค่อยดี ไม่เกี่ยวข้องกับการกำเริบของโรค SLE การรักษานอกจากการรับ
ประทานยาแก้ปวดและยาคลายเครียดแล้ว ต้องพยายามนอนหลับพักผ่อนให้
เพียงพอและมีคุณภาพดี ไม่ใช่นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ และควรมีการออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ

น.พ.กิตติ