คำถามที่ 25


เรียนคุณหมอกิตติ

ดิฉันเคยส่งเมล์มาถามคุณหมอเรื่องอาการของคุณแม่มาครั้งหนึ่ง แล้วค่ะ
แต่หลังจากได้อ่านในเว็บ Thaisle แล้ว จึงทราบว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้วิธีปลูก
ถ่ายกระดูกสันหลัง จึงอยากจะขอรบกวนคุณหมอ ขอทราบรายละเอียด
ได้มั๊ยคะ ไม่ทราบว่าถ้าต้องการรักษาด้วยวิธีนี้ ควรจะติดต่อที่ รพ.ไหนคะ
แล้วผลข้างเคียงมีมากน้อยแค่ไหน อาการหนักแค่ไหนจึงควรจะรักษาด้วย
วิธีการนี้ แล้วถ้าใช้วิธีนี้โอกาสหายขาดจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ รบกวนคุณหมอ
ด้วยนะคะ อ้อ แล้วก็คุณหมอให้คุณแม่ทานเพนนิโซโลน วันละ 6 เม็ดนี่ถือว่า
มากไปมั๊ยคะ เห็นคุณแม่บอกว่าพอทานยาแล้วจะรู้สึก ใจสั่นๆ อ่อนเพลียง่าย
ทำอะไรก็จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติน่ะค่ะ รบกวนคุณหมอแค่นี้ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

คำตอบ

     ปัจจุบันเริ่มมีการนำการปลูกถ่ายไขกระดูกมารักษาผู้ป่วยโรค SLE
โดยการเก็บเอาไขกระดูกของผู้ป่วยออกมาก่อนแล้วทำลายเซลที่ สร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติด้วยยาขนาดสูง แล้วจึงปลูกถ่ายไขกระดูก ของผู้ป่วย
กลับเข้าไปใหม่ ซึ่งวิธีการนี้จะใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และไม่ค่อย
ตอบสนองต่อการรักษาอื่นที่เคยได้มา แต่ผลข้างเคียง และภาวะแทรกซ้อน
ของการรักษามีค่อนข้างมาก ทั้งต้องทำโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ โรงพยาบาลที่ทำได้จึงมีแต่ โรงเรียนแพทย์ใหญ่ เช่น
รามาธิบดีหรือศิริราช โอกาสที่จะสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับโรคของผู้ป่วย สภาพ
ของผู้ป่วยเองและวิธีการรักษา แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยวิธีนี้ค่อนข้าง
สูงมาก ประมาณหลายแสนบาท หรืออาจจะถึงเป็นล้านบาท การรับประทาน
ยาเพร็ดนิโซโลนขนาด สูง ๆ ทำให้มีอาการเช่นนี้ได้ ถ้าไม่จำเป็นหรืออาการ
ของผู้ป่วยดีขึ้น ก็ควรลดขนาดยาลง ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์
ผู้รักษา

น.พ.กิตติ