คำถามที่ 24


สวัสดีค่ะ
      ดิฉันอยากทราบว่าที่เชียงใหม่คุณหมอพอจะทราบว่ามีคุณหมอที่เก่ง
โรคนี้ ชื่ออะไร และโรงพยาบาลอะไรไหมค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

 

คำตอบ

      ที่เชียงใหม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรค SLE อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมืองค่ะ ให้คุณติดต่อตรวจที่แผนก อายุรกรรม
หน่วยวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (ถ้าคุณมาตรวจที่หน่วยนี้ รับรองว่า
คุณหมอเก่งด้านโรค SLE ทุกคนค่ะ)

Webmaster Thai-SLE.com