คำถามที่ 23

     กราบเรียนคุณหมอ กิตติตอนนี้ผมอายุ 30 ปี ครับ ปัจจุบันผมรักษาโรค
หนังแข็งอยู่กับโรงพยาบาล St. Louis ในกรุงเทพฯ ครับ ผมป่วยเป็นโรค
หนังแข็งมาประมาณ 11 ปีแล้วครับ ปัจจุบันผมมีอาการ

1. หนังแข็ง (ผิวหนังตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายมือจะแข็งโดยเฉพาะบริเวณข้อ,
บริเณปลายเท้าจะแข็ง, ไม่สามารถ กำหรือแบมือได้สุด, )
2. ผิวหน้าบริเวณโหนกแก้มจะเป็นผื่นแดง, ริมฝีปากเล็ก
3. แพ้แดด (เวลาโดนแดดจะตัวแดง และแสบ)
4. เวลาอากาศเย็น บริเวณปลายมือปลายเท้าจะเป็นสีม่วง, รู้สึกหนาวมาก
5. กลืนอาหารลำบาก, บางทีเวลาดื่มน้ำยังสำลัก เมื่อ 2 เดือนที่แล้วคุณหมอที่
โรงพยาบาล St. Louis ได้ทำการตรวจเลือดของผม คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไร
ผิดปกติ คุณหมอที่โรงพยาบาล St.Louis

     บอกว่าโรคหนังแข็งเป็นโรคในกลุ่มของ SLE. ซึ้งต้องใช้ระยะเวลาในการ
รักษา ผมได้ย้ายมาทำงานที่ จ. ชลบุรี อ. ศรีราชา ผมจึงไม่ค่อยสะดวกที่จะเข้า
ไปรักษาที่กรุงเทพฯ ผม อยากปรึกษาคุณหมอครับว่า

1. ที่จังหวัดชลบุรีมีโรงพยาบาลที่สามารถรักษาโรคหนังแข็ง หรือ SLE ได้บ้าง
หรือเปล่าครับ ช่วยแนะ นำโรงพยาบาลกับชื่อคุณหมอให้ผมด้วยนะครับ
2. มีวิธีดูแลตัวเอง และรักษาโรคให้หายขาดได้อย่างไรบ้างครับ


คำตอบ

ที่ศรีราชาก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค SLE ชื่อแพทย์หญิงวิรันยา พากเพียร
อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เท่าที่ทราบแพทย์หญิง
วิรันยาก็มีคลีนิกส่วนตัวอยู่ที่ศรีราชาตอนเย็นด้วย ขอแนะนำให้คุณไปตรวจที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาก่อน แล้วถ้าคุณสะดวกที่จะ
ตรวจตอนเย็นที่คลีนิกส่วนตัว ของแพทย์หญิงวิรันยาก็ให้ติดต่อกับคุณหมอ
ท่านนี้เลย

น.พ.กิตติ