คำถามที่ 22

เรียนอาจารย์ที่เคารพ
     อาจารย์ค่ะหนูเป็น SLE class IV รักษาที่ราชวิถี เคยเจาะชิ้นเนื้อไตแล้ว
อาการเริ่มแรกปวดหลัง ไข้สูงทุกวันตอนเย็น โปรตีน 3+ เป็นมาประมาณ 1 ปี
ตอน 6 เดือนแรก หมอให้ยา endoxan เดือนละ 1 ครั้ง 6 เดือน แต่ไม่ดีขึ้น
หมอเลยต่ออีก 1 ครั้ง และยาเพร็ดนิชิโลน 9 เม็ด (5มก.) และลดลงมาเรื่อยๆ
ตอนนี้ได้ทาน ครั้งละ 1เม็ด วันเว้นวัน และมียาที่ได้ทานเพิ่มมี อิมมูแลน 50 มก.
วันละ 1 เม็ด enaril 20 มก. วันละครึ่งเม็ด แคลเซี่ยม 1000 มก. วันละ 1 เม็ด
คลอโรควีน 250 มก. วันละ 1 เม็ด ส่วนอิมมูแลนทานมาได้ประมาณ 6 เดือน
และหมอบอกว่าจะต้องทานอิมมูแลนประมาณ 1 ปี แต่ก่อนเคยโปรตีน 3+
ตอนนี้ลบ แต่มาลบตอนทานอิมมูแลน

     หนูมีคำถามจะถามอาจารย์ว่า
1.ตามที่หนูทานยาขนาดนี้โรคหนูในระดับใด
2.มีคนบอกว่าโรคนี้เสียชีวิตเร็ว อายุไม่ยืน
3.ถ้าเรารักษาตามที่หมอสั่งและพบหมอสม่ำเสมอชีวิต เราจะยืนยาวหรือเปล่า

ขอแสดงความนับถือ


คำตอบ

1. โรค SLE ของคุณอยู่ในระดับรุนแรงปานกลางถึงมาก เนื่องจากมีไตอักเสบ
ร่วมด้วย และการรักษาต้องใช้ยากดภูมิที่แรง เช่น Endoxan และอิมมูแลน
2. ผู้ป่วยโรค SLE ไม่จำเป็นต้องเสียชีวิต หรืออายุสั้นทุกราย ขึ้นอยู่กับความ
รุนแรงของโรค และอวัยวะที่มีการอักเสบ การรักษาว่าเหมาะสมถูกต้องกับความ
รุนแรงของโรคเพียงใด ผลข้างเคียงของการรักษา การปฏิบัติของผู้ป่วยเองว่า
ถูกต้องหรือไม่ มีผู้ป่วย SLE จำนวนมาก ที่มีชีวิตอยู่เหมือนคนทั่วไป
3. ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งและไปติตตามการรักษา
สม่ำเสมอ ส่วนมากโรคจะสงบลงได้ และผู้ป่วยจะมีความเป็นอยู่เหมือนคนปกติ
มีชีวิตเท่าคนทั่วไป

น.พ.กิตติ