คำถามที่ 21

เรียนคุณหมอ

     ดิฉันเพิ่งเริ่มคบแฟน แต่ทราบมาว่าก่อนหน้านี้เขาได้มีแฟนและมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วย SLE มาแล้ว 3 ปี อยากจะเรียนถามคุณหมอว่าโรคนี้
มีโอกาสที่จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมคะ ดิฉันเกรงว่าหากเป็นโรคนี้
เข้าจะไม่สามารถมีบุตรได้ค่ะ

      หากคุณหมอจะกรุณา รบกวนตอบมาทางอีเมล์นี้ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

คำตอบ

1. โรค SLE ไม่ใช่โรคติดต่อกันได้ ถึงแม้จะมีเพศสัมพันธ์กัน ไม่เหมือน
โรค AIDS หรือมีเชื้อ HIV โรค SLE เกิดจากความผิดปกติในภูมิคุ้มกันของ
ผู้ป่วยเอง ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้ออะไร จึงติดต่อกันไม่ได้

2. ผู้ป่วยโรค SLE สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ สามารถมีบุตรได้ ถ้าได้รับ
การรักษาจนโรคสงบแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปเนื่องจากถ้าตั้งครรภ์ในระหว่าง
ที่โรคไม่สงบจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้เพราะโรคจะกำเริบขึ้น นอกจากนี้ยัง
เป็นอันตรายต่อบุตรในครรภ์ด้วย มีโอกาสแท้งบุตรหรือไม่สมประกอบมาก
แต่ถ้าโรคสงบแล้ว และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ก็จะปลอดภัย มีตัวอย่างผู้ป่วย SLE จำนวนมากที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร
ออกมาปกติ


น.พ.กิตติ