คำถามที่ 20

สวัสดีครับ คุณหมอ
     ขณะนี้แม่ของกระผมป่วยเป็นโรค เอส แอล อี ซึ่งมีอาการกำเริบเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ คือ น้ำจะท่วมปอดบ่อยมาก และ มีอาการติดเชื้อได้ง่าย
เหนื่อย หอบ หายใจไม่ทัน ต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลเดือนละ 20 วันขึ้นไป
อยากรบกวนถามคุณหมอดังนี้ ครับ

1.ทำไมน้ำจึงท่วมปอดได้ง่ายมาก สาเหตุเกิดจากอะไรครับ ป้องกันได้ไหม
2.อาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้ออะไรครับ ( ที่บ้านเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงไว้มาก เกี่ยวไหม ? )
3.เวลาที่แม่หายใจไม่ทันจะใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่นเพื่อช่วยให้อาการดีขึ้น
จะมีอันตรายไหมครับ
4.ช่วงที่เกิดอาการน้ำท่วมปอด หมอจะให้ยาขับปัสสวะ ทำให้มีการถ่ายปัสสวะ
บ่อยมาก การรักษาแบบนี้ถูกหรือไม่ครับ
5.ถ้าอยากรักษาให้หายขาดควรไปพบแพทย์ที่ไหนดีครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ

     ท้ายนี้กระผมขอขอบคุณอาจารย์หมอมากนะครับที่ช่วยกรุณาตอบคำถาม

 

คำตอบ

1. อาการน้ำท่วมปอด คงต้องดูในรายละเอียด ถ้าเป็นในโรค SLE มักจะเกิด
จากน้ำในเยื่อหุ้มปอดเพิ่มขึ้นจาก เยื่อหุ้มปอดอักเสบ ถ้าไม่ใช่อาจเป็นน้ำท่วม
ปอดจากหัวใจล้มเหลว หรือปอดบวม จากสาเหตุอื่นที่เกิดแทรกซ้อนอาการของ
โรค SLE ขึ้นมา การรักษาก็ต้องรักษาไปตามสาเหตุ ถ้าเป็นจากโรค SLE
ก็ต้องรักษาโรค SLE เต็มที่
2. การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อได้หลายชนิด ตั้งแต่เชื้อไวรัส
เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อวัณโรค คงต้องรักษาไปตามเชื้อที่พบ การเลี้ยงสัตว์
คงไม่เกี่ยวครับ
3. การใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น เวลาที่จำเป็นคงไม่มีอันตรายอะไร
4. เป็นการบรรเทาอาการน้ำท่วมปอดชั่วคราว เพื่อรอให้การรักษาโรคที่เป็น
สาเหตุออกฤทธิ์ ช่วยให้อาการดีขึ้นครับ
5. ถ้าเป็นโรค SLE ก็ควรจะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
โรคข้อและภูมิคุ้มกัน ที่ประจำตาม ร.พ. ใหญ่ หรือโรงเรียนแพทย์

น.พ. กิตติ