คำถามที่ 146

      ผมมีอาการเจ็บแปลบๆเมือนมีเข็มเล็กๆมาแทงบริเวณนิ้วมือเป็นมา สองถึง
สามสัปดาห์แล้ว ขอเรียนถามว่าเป็นอาการของโรคอะไรหรือครับ เกี่ยวกับ
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ตอบ

     เป็นอาการของปลายประสาทบริเวณนิ้วมืออักเสบ  ซึ่งเกิดขึ้นได้จากสาเหตุ
หลายอย่าง  ไม่เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องครับ

น.พ. กิตติ