คำถามที่ 145

สวัสดีครับคุณหมอกิตติ ปรึกษาปัญหาเรื่องโรคSLE ครับ

แฟนผมอายุ 27 ครับหมอประจำตัวเพิ่งตรวจพบมาเกือบปีแล้วว่าเป็นโรคนี้อาการคือ
ตับไม่ค่อยดี เกล็ดเลือดแดงน้อย  เหนื่อยอ่อนง่ายบางช่วง  บางช่วงอาการก็ไม่ออกมา 
แต่หมอประจำตัวเขาบอกว่า จะอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี แต่ผมเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นโรคนี้
นี่สามารถอยู่ได้เกิน5ปี จึงอยากทราบข้อเท็จจริงครับ

รบกวนคุณหมอช่วยชี้ทางสว่างด้วยครับ


ตอบ

     ถ้าเป็นโรค เอส แอล อี จริง   ในปัจจุบันการพยากรณ์โรคดีขึ้นมาก   ในผู้ป่วยจำนวน
100 คน  ผ่านไป 10 ปี มากกว่า 90 คน  ยังมีชีวิตอยู่ตามปกติ   ที่ว่า 2 ปี คงเป็นระยะ
เวลาที่โรคยังรุนแรง แต่พอเลย 2 ปี ไปแล้วโรคมักจะสงบลง  ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง  ส่วนมากอยู่เกิน 10 ปี ได้

น.พ. กิตติ