คำถามที่ 144

เรียน   คุณหมอ

     ดิฉันได้ป่วยเป็นโรค SLE มาเป็นเวลาประมาณ 4 ปีแล้วค่ะและเมื่อปี 2548
โรคของดิฉันได้สงบลงและดิฉันอยากมีลูกมากเลยปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่คุณหมอ
บอกว่าต้องรอให้โรคสงบเป็นเวลา 6 เดือนก่อนถึงจะท้องได้ต่อจากนั้นมาดิฉัน
ได้ตั้งท้องและได้รับการรักษาและดูแลเป็นอย่างดีกับคุณหมอท่านนี้ต่อมาดิฉันได้
คลอดและลูกของดิฉันก็แข็งแรงดี ลืมบอกคุณหมอว่าตอนท้องได้  4 เดือนคุณได้
ให้ดิฉันได้เจาะน้ำคร่ำและผลก็ออกมาดีทุกอย่างคุณหมอค่ะลูกของดิฉันจะเป็นโรค
SLE หรือเปล่าค่ะและพอหลังคลอดโรคของดิฉันได้กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้คุณ
หมอบอกว่าต้องทานยา PREDNISOLE 4 เม็ดต่อวันและน้ำหนักของดิฉันขึ้นมา
ประมาณ 5  กิโลกรัมหลังจากคลอดและมีขนขึ้นตามใบหน้า  คุณหมอค่ะถ้าดิฉันลด
ยาลงแล้วน้ำหนักจะลดลงหรือเปล่าค่ะเพราะปกติดิฉันเป็นคนผอมมาก

ขอแสดงความนับถือ

 

ตอบค

- ขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าลูกของคุณจะเป็นโรค เอส แอล อี หรือไม่ เพียงแต่มีโอกาส
เป็นมากกว่าเด็กทั่วไปเท่านั้น  แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็น    คงต้องดูตอนที่ลูก
ของคุณโตขึ้น   แต่โอกาสที่แม่เป็นแล้วลูกเป็นก็มีแต่ไม่มากนัก
- ขณะที่ลดยา Prednisolone ลงแล้ว โดยทั่วไปถ้าคุณระวังเรื่องอาหารการกินดี ๆ
มีการออกกำลังกาย ก็มักจะลดน้ำหนักลงได้

น.พ. กิตติ