คำถามที่ 143

        กระผมอายุ 26 ปี มีอาการเจ็บตามข้อ และฝ่าเท้าเวลาที่เริ่มเคลื่อนไหวตัว
โดยเฉพาะช่วงเช้า แต่เมื่อเดินไปเรื่อยอาการเจ็บจะเริ่มหายไป  ลักษณะการเจ็บเป็น
การเจ็บแบบ symmetry  บริเวณข้อทั้งสองข้างเจ็บตรงตำแหน่งเดียวกันประกอบกับ
มีไข้ต่ำๆ มีอาการมึนงง  ตาพล่าและเห็นดาวเป็นแสงระหยิบเป็นระยะ    วันหนึ่งประมาณ
3-4 ครั้ง และตาแดง  กระผมได้ไปพบหมอเฉพาะทาง(ข้อและกระดูก)  คุณหมอได้จัดยา
ให้ 3-4 อย่างเป็นยา แก้ปวด  ลดบวม แก้อักเสบ รับประทานยาแล้ว หายไม่ปวด 
เป็นปรกติ ตาก็ไม่แดง แต่เมื่อหยุดยา ได้ 1-2 วันกลับมีอาการเจ็บบริเวณเดิมขึ้น
มาอีกแต่ไม่มากเหมือนครั้งแรกและมีอาการตาแดงกลับมาอีกครั้ง พอจะวินิจฉัย
ได้ไหมครับว่าเข้าข่ายโรคนี้หรือไม่

ด้วยความเคารพ


ตอบ

      คุณไม่ได้บอกรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ปวดมานานแค่ไหน  นอกจากฝ่าเท้า
และข้อเท้า  มีปวดข้ออื่นอีกหรือไม่  มีทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือมีแผลในปาก
หรือไม่ เป็นต้น   อาการที่คุณเล่ามา อาจจะเป็นโรคในกลุ่มโรคข้อและข้อสันหลัง
อักเสบ   โอกาสเป็นโรค เอส แอล อี คิดว่าน้อย    อย่างไรก็ตาม  อาการเช่นนี้คิดว่า
ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย  ซักประวัติ และตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่ม
เติมครับ   แนะนำให้พบกันแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่มครับ

น.พ. กิตติ