คำถามที่ 142

เรียนถามคุณหมอด้วยค่ะ

      หนูมีอาการปวดช่วงเชิงกราน ใต้จากท้องน้อย ที่สะโพก เรื่อยมาที่หลัง low back
และลงขาทั้งสองข้าง ถึงเข่าและข้อเท้าเป็นมาประมาณ 10 เดือนแล้วค่ะ อาการคือเป็น
คงที่สม่ำเสมอคือปวดทุกวัน  และทานยาแก้ปวดใดๆไม่ดีขึ้นเลยเนื่องจากช่วงที่มีอาการ
ดังกล่าวหนูกำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศและได้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากคุณหมอที่
อเมริกาค่ะ  เริ่มแรกคุณหมอคิดว่าเกิดจากความผิดปกติด้านสูตินารีจนได้ผ่าตัดส่อง
กล้องด้วยวิธี Laparoscopy ตรวจพบซิสต์ขนาดเล็กที่รังไข่ด้านขวาคุณหมอจึงได้
ผ่าออกไปหลังจากนั้นอาการยังไม่ดีขึ้นแต่อย่างใด  คุณหมอจึงคาดว่าอาการปวดเกิด
จากระบบอื่น  จากนั้นได้พบคุณหมอเฉพาะทางด้านกระดูกเนื่องจากคุณหมอคิดว่าอาจ
เกิดจากหมอนรองกระดูกผิดปกติ    หนูได้ทำ Pelvic MRI และ LS MRI  แต่ผลก็ยัง
ไม่พบความผิดปกติใดๆเด่นชัดนอกนั้นคุณหมอยังให้ตรวจ EMS คือทดสอบระบบ
ประสาทแต่ก็ไม่มีความผิดปกติ หลังจากนั้นคุณหมอได้ตรวจเลือดพบว่า ANA Titer
เป็น positive  แต่เนื่องด้วยหนูไม่มีอาการอื่นใดๆที่จะบ่งโรคด้านRhumatorolist
หรือ Lupus อีกทั้งคุณหมอได้ตรวจเลือดเพิ่มเติมก็ไม่สามารถระบุได้อีก  ตอนนี้หนู
กลับมาเมืองไทยและได้นำ record ทั้งหมดกลับมาด้วย  จึงอยากรบกวนเรียนถาม
ความคิดเห็นคุณหมอค่ะ  ว่าคุณหมอคิดว่าหนูอาจจะมีความผิดปกติทางด้าน
Rhumatorolistหรือทางอื่นๆได้หรือไม่อย่างไรค่ะต้องรบกวนคุณหมอด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ตอบ

เนื่องจากอาการที่ว่ามียังไม่สามารถระบุโรคได้แน่ชัด  ถึงแม้จะได้รับการตรวจหา
สาเหตุมาหลายอย่างแล้ว  คิดว่าคงต้องไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง  และนำผลการ
ตรวจที่ผ่านมามาให้แพทย์ดูด้วยครับ  สามารถมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคข้อ
ได้ครับ

น.พ. กิตติ