คำถามที่ 129

สวัสดีครับ คุณหมอ

     แม่แฟนของผมถูกสันนิฐานว่าเป็นโรค sle ตอนนี้กำลังรอผลตรวจเลือดอยู่ซึ่งใน
ตอนแรกไปหาหมอกระดูกหมอเขาบอกว่า เป็น รูมาตอยด์จึงแนะนำให้อาบแดด และ
อาบน้ำอุ่นวันหนึ่งผมเข้าไปในห้องที่แม่กำลังจะอาบน้ำ แต่ปรากฎว่า น้ำร้อนมากจริงๆ
เวลาแกอาบก็ไม่เห็นจะดีขึ้น จึงอยากทราบว่า น้ำร้อน น้ำอุ่น หรือน้ำเย็นมีผลต่ออาการ
ของผู้ป่วยโรค sle หรือป่าวและน้ำที่อุณหภูมิเท่าไรจึงจะเหมาะสมที่สุดในการอาบน้ำ

ตอบ

     สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ปกติแล้วจะไม่มีคำแนะนำให้อาบแดดหรือ
อาบน้ำอุ่น แต่เมื่อมีอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบอาจลดอาการปวด และการอักเสบได้
ด้วยการเอามือหรือข้อแช่ในน้ำอุ่น ไม่ใช่อาบน้ำอุ่น จริง ๆ แล้วควรแช่ในพาราฟินที่
คล้ายขี้ผึ้ง ที่จะเก็บความร้อนไว้ได้นานกว่าน้ำอุ่น ทำให้ข้ออุ่นนานกว่า ตรงกันข้าม
การอาบน้ำร้อนทั้งตัวทำให้เส้นเลือดทั้งตัวขยายตัว ไม่ได้ทำให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณ
ข้อมากขึ้น จึงไม่ได้ช่วยลดการอักเสบที่ข้อ ในขณะเดียวกันถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นโรคข้อ
อักเสบรูมาตอยด์หรือโรค เอส แอล อี ก็ไม่ควรแนะนำให้ผู้ป่วยไปอาบแดด เพราะถ้า
เป็นโรค เอส แอล อี โรคจะกำเริบมากขึ้น

น.พ. กิตติ