คำถามที่ 125

รบกวนเรียนถามคุณหมอค่ะ

      เกิดข้อสงสัย บางประการเกี่ยวกับอาการที่ตัวเองเป็นอยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็น
1 ในอาการของ SLE หรือไม่ค่ะ อาการปัจจุบันมีอาการปวดเส้น ด้านซีกซ้าย ทั้งซีกซึ่งใน
ตอนแรก (2-3 ปีก่อน) เริ่มจากเมื่อยที่ต้น คอ ปวดหัวข้างเดียว คล้าย ไมเกรน หลังจากนั้น
ปวดที่สะบะไหล่ ลามลงสะโพกและปัจจุบันลามลงขา ซึกซ้าย มีอาการปวด ตึง และชามาก
ซึ่งมั่นใจว่าไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อแต่เป็นเส้นประสาท เพราะหลังจาก อาการเป็นมากขึ้น
จึงได้ไป รักษากับคุณหมอชื่อดังท่านหนึ่งตามคำแนะนำของเพื่อน (บำรุงราษฎร์) แผนก
ประสาทวิทยา ซึ่งได้มีการ ทำ MRI เพื่อพิสูจน์ และผลออกมาว่าเกิดจากเส้นประสาทต้นคอ
และ ที่หูอักเสบ คุณหมอจึง วินิจฉัยและได้จ่าย ยา ชื่อ Imuran 50gm และ Neorotin 100gm
ต่อวัน โดยจะต้องมาตรวจและเจาะเลือดทุกเดือนค่ะ

คำถาม
1. ทราบมาว่า ยา Imuranจะถูกใช้ส่วนใหญ่กับคนที่เป็น โรค SLE เพราะฉะนั้น
ดิฉันเป็นโรค SLE หรือไม่ค่ะ?

2.ถ้าไม่เป็น สามารถสรุปได้หรือไม่ว่าคือโรคอะไรค่ะ ? ถ้าเป็นจะสามารถรักษาหาย
หรือไม่ค่ะ และควรทำอย่างไร?

     รบกวนคุณหมอแนะนำนะค่ะ ซึ่งจะเป็นทางออกและประโยชน์อย่างมากค่ะ
ด้วยความเคารพและขอบคุณมากค่ะ

ตอบ

- เท่าที่เล่ามาไม่เหมือนโรค เอส แอล อี แต่เป็นโรคที่มีการอักเสบของเส้นประสาท
- ยา Imuran เป็นยากดภูมิคุ้มกันซึ่งใช้รักษาโรคที่มีการอักเสบของอวัยวะต่าง ๆ
จากระบบภูมิคุ้มกันได้หลายโรค ไม่จำเป็นต้องเป็นโรค เอส แอล อี
- คงต้องถามแพทย์ที่รักษาคุณอยู่ให้ทราบแน่ว่าเป็นโรคอะไร และมีแนวทางรักษา
และการพยากรณ์โรคอย่างไร จะหายขาดหรือไม่ และจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร


น.พ. กิตติ