คำถามที่ 124

Doctor....Dear Sir,

My wife received diagnosis as mild SLE, received medicine from beginning
but no more at the moment. Almost 4 years she can work normally but
sometimes when stress she got small SLE effect,no serious.Last 3 years
she touched few small tumours in both chests, ultra sound and mammogram
reported no cancer but each year all cysts grow up slightly. Few days ago
she feel more painful and she had another ultra sound today repeated same
cystic leison. Size of cysts from first year just less than 0.7mm now 2-3 cm
diffused into more areas. Med and Radio who do not know my wife's SLE
background sent her to surgeon and she's been checked and found regular
hormone level. They are quite surprised! My wife forgot her SLE point so
she did not inform her doctors.( SLE found at Vichaiyuth and chest X-ray
at Phayathai krub) Please kindly explain... may SLE cause such problem
and what should we do, sorry for my poor medical terminology and my
disable in typing Thai language. Doctor, you can feedback to me in either
inThai or English krub.

> Thank You krub & Warm Regards,


ตอบ

- ขอตอบเป็นภาษาไทย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

- โรค เอส แอล อี คงไม่เกี่ยวข้องกับถุงน้ำที่โตขึ้น การรักษาอาจจะมีส่วน เพราะยา
prednisolone ที่ใช้ในการรักษาคือเป็นฮอร์โมนหรือทำให้เกิดจากเปลี่ยนแปลง
ของฮอร์โมนในร่างกายผู้หญิง อาจทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือเนื้องอก
หรือถุงน้ำในเต้านมผิดปกติได้

- ถุงน้ำในเต้านมที่ใหญ่ขึ้นลักษณะนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรควรผ่าตัดเอาออกมา
และนำไปตรวจดู


น.พ. กิตติ