คำถามที่ 123

 เรียนถามคุณหมอ

        ตอนนี้ผมป่วยเป็นโรคประสาทตาอักเสบทั้งสองข้าง   ผมได้รับการรักษาที่ ร.พ.
ที่ผมไปรักษาบอกว่า ภูมคุ้มกันของผม  มีมากเกินไปประมาณ 10500  ทำให้ประสาท
ตาอักเสบตอนนี้มองเห็นแต่เเสงส่วนรายละเอียดอื่นๆมองไม่เห็นหมอบอกว่าผมเป็น
โรค  sle ชนิดหนึ่ง หมอให้ยากดภูมิคุ้มกันมาทาน   ตอนนี้ภูมคุ้มกันมีประมาณ 7500
  และทานร่วมกับยาเพรดนิโซโลนแต่มีผลข้างเคียงเยอะทำให้ตัวบวมและกระดูกบาง
ผมเลยหยุดทานยานี้มา2ปีแล้วกินยาตาก็ยังอักเสบอยู่แต่ผลข้างเคียงมีมากหมอบอกว่า
ให้เลือกเอาจะหยุดกินยาหรือไม่เพราะตาก็ไม่ดีขึ้น  ผมอายุ 41 ปี เป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541
ตอนนี้หมอบอกว่าส่วนที่อักเสบมันตกตะกอนในลูกตาทำให้มองไม่เห็นผมอยากทราบว่า
ดวงตาของคนเราสามารถเปลี่ยนหรือผ่าตัดซ่อมแซมภายในลูกตาได้ไหมครับ   หรือมีวิธีการ
รักษาอย่างอื่นบ้างไหมที่จะช่วยในการมองเห็นและที่ไหนบ้าง

ขอคุณหมอช่วยแนะนำให้หน่อยเพราะทุกวันนี้ผมลำบากมาก


ตอบ

      ตาอักเสบจากภูมิคุ้มกันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในผู้ที่ป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิหลายชนิด   
โรค เอส แอล อี ก็เป็นโรคหนึ่งที่มีภาวะนี้ได้  การรักษาจำเป็นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกัน 
ยาเพรดนิโซโลนก็เป็นยาชนิดหนึ่งที่ใช้ได้แต่มีผลข้างเคียงมาก  ถ้ามีตาอักเสบมาก 
อาจต้องให้ยากดภูมิคุ้มกันชนิดอื่นร่วมด้วย  แล้วจึงลดยาเพรดนิโซโลนลง   พยายาม
ควบคุมการอักเสบให้ได้  มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความพิการ หรือตาบอดได้   แต่ถ้ามี
ความพิการเกิดขึ้นแล้วคงแก้ไขให้กลับคืนมาได้ยาก   ถ้าการรักษาที่คุณได้รับอยู่
ไม่ช่วยให้คุณดีขึ้น  คุณมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาจักษุแพทย์ท่านอื่นที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ดู
  เผื่อจะมีทางช่วยให้คุณดีขึ้น

น.พ. กิตติ