คำถามที่ 12

สวัสดีค่ะคุณหมอ
     มีน้องสาวชื่อ...เป็นโรค SLE ซึ่งทราบว่าเป็นโรคนี้มาได้ปีกว่า ๆ แล้ว
น้องมีอาการบวมตามร่างกาย มีผื่นแดงขึ้นที่หน้า ปวดบวมตามข้อ รวมถึง
มีอาการทางประสาทด้วยซึ่ง อาการคือ จำอะไรไม่ค่อยได้ อารมณ์รุนแรง
อยากทำอะไรก็ทำ เช่น ร้องเพลงเสียงดัง ๆ ในที่สาธารณะ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาลบ้านสมเด็จ เคยพยายามไปหา
คุณหมอที่โรงพยาบาลรามาแล้วเนื่องจากรู้สึกว่า คุณหมอที่เลิดสินไม่ค่อยจะ
ให้ข้อมูลกับคนไข้เท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่พยายามจะถามเนื่องจากตอนแรกน้องยัง
ไม่มีอาการทางประสาท แต่รักษาไปเรื่อย ๆก็มี พอปรึกษาหมอก็บอกว่าทางบ้าน
ตามใจน้องมากเกินไป น้องเลยเป็นแบบนี้ ซึ่งทางบ้านรู้จักนิสัยของน้องดีพอสมควร
ว่าไม่ใช่เด็กเช่นนั้น
จนตอนหลังน้องทำร้ายร่างกายคนในบ้านเลยลองไปปรึกษาคุณหมอที่
บ้านสมเด็จปรากฎว่า หมอบอกว่ารับประทานยาเกี่ยวกับกระดูกมากเกินไป
ซึ่งมีผลข้างเคียงกับสมองและอารมณ์เลยต้องไปรักษาทั้ง 2 ที่ ปัจจุบัน
ครั้งล่าสุดได้ไปหาคุณหมอที่เลิดสินแล้วตรวจพบว่าน้องมีโปรตีนในปัสสาวะ
มากเกินกว่ากำหนด หลังจากถามคุณหมอ คุณหมอก็ไม่ตอบอะไร บอกว่า
เป็นอาการของโรคจึงลองค้นข้อมูลพบว่าเป็นอาการไตวายเรื้อรังจึงรู้สึกว่า
ต้องทำอะไรบางอย่างแล้ว จึงอยากเรียนปรึกษาคุณหมอค่ะว่าควรทำอย่างไร
เพราะตอนที่จะไปหาคุณหมอนั้น พยาบาลแจ้งว่าต้องไปรักษาโรคทั่วไป
แล้วเค้าถึงจะส่งตัวมายังแผนกเฉพาะทางอีกที พอไป ตรวจทั่วไปและแจ้งว่า
เป็น SLEรักษาอยู่เลิดสินเค้าเลยบอกว่าหมอที่เลิดสินก็เก่งอยู่แล้ว ไม่รับ
ให้กลับไปหาหมอที่เดิม เรียนตามตรงว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี เลย
ใช้30 บาทรักษาทุกโรค แต่รู้สึกว่าค่าของชีวิตของน้องน้อยกว่าของคนอื่น
เลยกะว่า ไม่ว่าอย่างไร ถ้าใช้ 30 บาทรักษาทุกโรคไม่ได้ก็จะหาเงินมารักษาให้ได้
อยากให้คุณหมอให้คำปรึกษาด้วยนะคะ เพราะว่ารู้สึกว่ายิ่งรักษายิ่งแย่ ไม่อยากให้สายเกิน
ไปค่ะ  ขอบพระคุณ คุณหมอมากนะคะ

 

 

คำตอบ

ถ้าน้องสาวเป็นโรค เอส แอล อี จริง ก็คงเป็นขั้นรุงแรง เนื่องจากมีไตและระบบ
ประสาทอักเสบร่วมด้วย จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญ
และมีเครื่องมือเพียงพอ ซึ่งควรเป็นโรงเรียนแพทย์ เช่น รามา, ศิริราชหรือจุฬา
ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เพียงพอ และเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษา
ต่อเนื่องกันนานหลายปี จึงไม่ควรไปโรงพยาบาลเอกชน เพราะค่าใช้จ่ายใน
การรักษาจะแพงมาก ร.พ.เลิดสินไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบภูมิ
คุ้มกันและโรคข้อ จึงควรรีบย้ายมารักษาที่บอกดังกล่าวข้างต้นโดยเร็ว

น.พ. กิตติ