คำถามที่ 117

สวัสดีค่ะ คุณหมอกิตติ

     ดิฉันเป็นโรค sle ค่ะ ตรวจพบจาการตรวจเลือดตอนนี้ดิฉันแต่งงานแล้วและยังไม่
พร้อมที่จะมีบุตร อยากทราบว่า  ถ้าเป็น sle แล้วสามารถทานยาคุมกำเนิดได้หรือไม่
เพราะดิฉันกลัวว่าถ้าทานยาคุมกำเนิดแล้วแล้วยาจะไปกระตุ้นให้โรคนี้มีอาการหนัก
ขึ้นไม่ทราบว่าเกี่ยวกันหรือไม่


ขอบคุณค่ะตอบ

      ผู้ที่เป็นโรค เอส แอล อี ไม่ควรกินยหรือฉีดยาคุมกำเนิด  เพราะเป็นยาฮอร์โมน
ที่จะทำให้โรค เอส แอล อี กำเริบได้  ควรคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัยหรือการนับวัน
ไม่ยุ่งช่วงไข่ตกก่อนหลัง 7 วัน  จะดีที่สุด  ถ้าคุมโดยวิธีอื่น เช่น ใส่ห่วง ก็อาจจะทำให้
ง่ายต่อการติดเชื้อโรคได้จึงไม่แนะนำ


น.พ. กิตติ