คำถามที่  116

      ผมมีญาติเป็น sle ครับ ไม่ทราบว่ามีหนังสือหรือเว็บไซค์เกี่ยวกับโรคนี้โดยละเอียด
รึเปล่าครับ   ถ้าเป็นหนังสือไม่ทราบมีขายที่ไหนบ้างครับขอบคุณคุณหมอมากครับ


ตอบ

- เว็บไซค์ที่มีบทความเกี่ยวกับโรค เอส แอล อี โดยละเอียดก็มีเว็บ www.Thai-SLE.com
เว็บนี้เป็นเว็บที่ทำขึ้นเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรค เอส แอล อี โดยเฉพาะเลย  เท่าที่เข้าไปดูใน
เว็บทางการแพทย์บางเว็บจะเอาโรค เอส แอล อี ไปรวมกับโรคข้อ  ทำให้มีบทความ
เกี่ยวกับโรคนี้น้อยมาก
- ถ้าคุณเข้าไปในเว็บ www.Thai-SLE.com  เข้าไปที่ ความรู้โรค เอส แอล อี ก็จะมี
บทความที่อาจารย์ผู้เชี่ยวด้านโรคนี้โดยเฉพาะเขียนขึ้นมา  คุณสามารถ print ไป
ให้ญาติคุณอ่านได้
- ตอนนี้ทางเว็บ Thai-SLE.com ก็ยังไม่ได้จัดพิมพ์คำถาม-คำตอบของคนไข้เลย
ทั้งที่ได้รวบรวมไว้แล้วมากกว่า 100 คำถาม เพราะเนื่องจากยังขาดปัจจัยด้านทุนทรัพย์
  คงต้องรอเงินบริจาคให้ได้มากพอที่จะทำหนังสือได้ จึงจะตีพิมพ์ได้

น.พ. กิตติ